เชียงดาวเฮิร์บ สั่งผลิตสินค้า
จำหน่ายขายในชื่อแบรนด์ของลูกค้าเอง

มีทั้งแบบยืมทะเบียนของโรงงานใช้ และสามารถซื้อทะเบียนส่วนตัวใช้หมายเลขแบรนด์เดียวเท่านั้น

ข้อดีของการซื้อทะเบียนส่วนตัว 

หมายเลขนั้นจะใช้เฉพาะแบรนด์ของท่านเท่านั้น เวลาลูกค้าเช็คจากหมายเลขก็ขึ้นชื่อแบรนด์ ชื่อยี้ห้อของท่าน มีค่าจดทะเบียน 20,000 บาท

โปรโมชั่น ฟรี อย.

ข่าวอัพเดท