ราคาพันธุ์ทุเรียน ราคาถูกราคาส่ง มีหลายพันธุ์ให้เลือก เช่น ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนชะนี ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแล

ทุเรียนหมอนทอง พันธุ์ดี ขายพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง เซ็นทรัลศาลายา

ทุเรียนหมอนทอง พันธุ์ดี ต้นและรากเดินดีปลอดโรคพร้อมปลูก ต้องการปลูกทุเรียนพันธ์หมอนทอง เพื่อความอร่อยต้องหาต้นพันธุ์ดีๆปลูก เพราะท่านจะได้ทุเรียนแก่จัดคาต้น รสชาดดี เทคนิคปลูก ทุเรียนหมอนทอง ให้ได้ผลไว ต้นสมบูรณ์ การปลูกทุเรียนหมอนทอง ควรปลูกกล้วย เพื่อเป็นร่มเงาหรือต้นทองหลางก็ได้ ป้องกันแสงแดดที่ร Read More…